Smart-snack al congrés Semergen

A finals d’octubre del 2017, vam poder assistir al 39è Congrés del Semergen celebrat a Granada. En aquest congrés, diferents integrants de l’àmbit de la salut exposaven els projectes, iniciatives i resultats obtinguts en diferents estudis relacionats amb la salut pública i el medi ambient. Com no podia ser menys, el Jordi Júlvez (com a investigador principal del projecte Smart-Snack) va presentar els avanços i primeres conclusions obtingudes fins al moment.

 

 

                                DESCARREGA EL RESUM DE LA PONÈNCIA