Participació

Tests neuropsicològics

772

Visita 1

678

Visita 2

94

Abandonaments

Visites Clíniques

347

Visita 1

284

Visita 2

63

Abandonaments