Smart-Snack

Un estudi per millorar la salut en els adolescents

El projecte Smart-Snack es desenvolupa bàsicament a les escoles.

Un grup de tècnics format per psicòlegs, infermers, mestres venen als centres en vàries fases, al principi i final de la intervenció:

Avaluació neuropsicològica

L’Equip de tècnics del treball de camp vénen amb uns 17 portàtils que s’instal·len en una sala del centre, normalment a la biblioteca. Per grups, els participants fan una hora de tests neuropsicològics en que s’evalua la memòria, l’atenció, el raonament, el reconeixement d’emocions i la presa de decisions adequades (mitjançant un joc d’apostes). També es prenen mesures de pes i talla per a cada participant.

Segona visita

En una segona visita venen al centre un grup d’infermers per a treure mostres de sang i orina alhora que mesuren la pressió arterial i el diàmetre de la cintura de cada participant.

Tercera visita

Normalment, l’últim dia de la segona visita es fa un sorteig per saber a quin equip li ha tocat a cada participant. Equip 1: fruita de temporada; o Equip 2: fruita de temporada + nous. En una tercera visita, es reparteixen les instruccions per fer un seguiment adequat de la intervenció, i es donen bosses de nous a l’Equip 2.

3 mesos més tard…

L’equip de tècnics tornen al centre a fer un seguiment de com està anant la intervenció i a repartir més bosses de nous a l’Equip 2.

Totes aquestes avaluacions es fan dues vegades, al principi i al cap de 6 mesos. Ens interessa saber sobretot si hi hagut una millora des de l’avaluació inicial/basal.